Po co firmie akcje

4Wiele już napisałem na temat tego, czym giełda jest, co możemy dzięki niej zyskać i jak to osiągnąć. Cały czas jednak bez odpowiedzi pozostaje podstawowe pytanie: po co akcje firmom? Przecież celem żadnego przedsiębiorstwa nie jest to, aby zwyczajnie dać nam zarobić. Musi być więc jakiś inny powód, który sprawia, że wiele firm bardzo chce dostać się na parkiet.
Tym powodem są oczywiście pieniądze. Emitentem i sprzedawcą akcji jest spółka akcyjna. Akcje danego przedsiębiorstwa odzwierciedlają jakąś część majątku firmy. Dlaczego więc ktokolwiek miałby chcieć wyprzedawać firmowy majątek? Cel jest prosty- żeby na tym zarobić. Tak naprawdę w cenie akcji przedsiębiorstwo sprzedaje raczej głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. My kupując te głosy stajemy się współwłaścicielami i wnosimy pewien określony wkład własny- jest to właśnie cena, jaką zgadzamy się zapłacić za akcje firmy. W ten sposób firma zyskuje bardzo duże środki finansowe, które pozwalają realizować bardzo ambitne cele- rozwój produkcji, udział w programach organizowanych przez zewnętrzne firmy i agendy, modernizacje, remonty czy udziały w postępowaniach przetargowych.
Sprzedaż akcji jest niczym innym jak tylko formą wyprzedaży majątku po to, aby zdobyć nowe środki po stronie aktywów. My ze swojej strony zgadzamy się na warunki umowy, która mówi, że możemy w każdej chwili zrezygnować z posiadania akcji i odebrać ich ekwiwalent pieniężny, który będzie stanowił taką samą część kapitału zakładowego jak na początku. Jako współwłaściciele przedsiębiorstwa otrzymujemy tez prawo do udziału w postępowaniu decyzyjnym, ale zasady tego udziału określają już inne przepisy firmy. Nie jest to, jak w przypadku obligacji, dług. Akcji nie musimy odkupić nigdy- to nasze prawo, a nie przywilej. Nie mamy tez gwarancji, jak byłoby to w przypadku papierów dłużnych, że kiedykolwiek ich wartość wzrośnie, a tym bardziej że osiągnie określony poziom.
Emitent akcji wypuszcza je na giełdę w celu załatania własnego budżetu. My kupujemy akcje po to, aby uzupełnić swój. W ten sposób i spółki akcyjne i inwestorzy mogą znaleźć dla siebie miejsce wśród gotówki przepływającej w obie strony (w zasadzie to gotówki tam nie ma, bo w Polsce nie ma papierowych akcji- to tylko dokumenty elektroniczne).


Auto Casco

Czy masz wykupione ubezpieczenie AC?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Kategorie
Najnowsze komentarze